AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWYn5pglWmdm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

The choices you make, make you! - Day 17 - 17/04/20

Answer hZWYnp1pk2yUlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSlZmaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thanh Nguyen's picture
1587521535

MY 21 DAYS TRANSFORMATION JOURNEY
DAY #17 – 17/04/20 – The choices you make, make you!

17 ngày và đêm

Bao nụ cười

Và không thiếu những giọt nước mắt.


Có những điều vụt mất

Bên cạnh bao niềm tin mới được thắp lên

Yêu sao những phút bình yên

Làm những điều cỏn con

Sống cuộc đời giản dị.


Những gì đã mất đi

Vốn dĩ không thuộc về mình

Những gì đang tới

Ít hay nhiều do chính ta cảm nhận.


Yêu thương hay oán hận?

Cảm tạ hay hờn giận?

Dừng lại hay tiếp tục bước đi?

Chỉ là hai mặt của một đồng xu

Nhưng chớ để cuộc đời tự chơi trò sấp ngửa

THE CHOICES YOU MAKE, MAKE YOU!


(Hồ Chí Minh, Chào nhé ngày thứ 17, xin đa tạ "cao nhân" nào giúp e dịch được câu thơ cuối ạ, e thì chịu😊)


Xem thêm: 

Answer hZWYnp1pk2yUlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSlZmaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYn5pglWmdm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...