AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVmkm6bmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

ĐỊNH HÌNH DOANH NGHIỆP – THÍCH ỨNG NỀN KINH TẾ TƯƠNG LAI

Answer hZWZl5xjkm6UnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi lớn trong tương lai của rất nhiều ngành. Trong ngành dược phẩm, tôi tin rằng công nghệ sẽ là yếu tố chính thúc đẩy sự đổi mới trong cách nghiên cứu, sản xuất và cung cấp các loại thuốc mới. Trong đó, AI đã và đang có khả năng giúp tăng tốc quá trình khám phá các phân tử mới, thiết kế các phân tử có thể chính xác tác động vào các tế bào cụ thể, từ đó giảm thiểu thời gian và chi phí cho việc nghiên cứu và phát triển thuốc. Sự kết hợp giữa ngành dược phẩm và chẩn đoán bằng AI hứa hẹn mở ra một tương lai mới cho việc chăm sóc sức khỏe, tạo ra một mạng lưới kết nối mạnh mẽ hơn giữa nhân viên y tế và người bệnh.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng chúng ta cũng đang đối mặt với một tương lai vô cùng thách thức cả về kinh tế và các yếu tố gắn liền với môi trường sống và xã hội. Nếu các doanh nghiệp vẫn còn sự bảo thủ, không nhanh chóng thích nghi thay đổi, khả năng rất lớn doanh nghiệp đó sẽ phải đối mặt với tình trạng tụt hậu trên đường đua và thậm chí bị loại trừ khỏi cuộc chơi của nền kinh tế.

Là một lãnh đạo, tôi khuyến khích doanh nghiệp nghiêm túc cân nhắc việc xây dựng chiến lược dựa trên sự đổi mới và sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo. Những thách thức lớn từng xảy ra như đại dịch vừa rồi đã thay đổi cách thức làm việc của rất nhiều doanh nghiệp, đòi hỏi sự linh hoạt và sự đổi mới liên tục nhanh chóng và mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, để cạnh tranh tốt trên thị trường này, doanh nghiệp cũng cần tập trung vào việc thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các doanh nghiệp cần đa dạng hóa lực lượng lao động, cập nhật cho nhân viên công cụ và kiến thức kịp thời, tạo ra một lực lượng lao động thích ứng cao, gia tăng lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp trong tương lai.

Nếu sử dụng một từ trong chủ đề “Đối thoại với tương lai”, tôi sẽ chọn từ “SHAPE” (tạm dịch là “định hình”). Hãy định hình doanh nghiệp, định hình thị trường, định hình quy trình và định hình con người trong tổ chức. Đây là chìa khóa giúp chúng ta đối mặt và vượt qua các thử thách, tạo điều kiện phát triển bền vững hơn trong tương lai. Và luôn nhớ rằng “Nếu bạn không tự định hình, bạn sẽ bị định hình dưới tay kẻ khác”.

Chia sẻ của ông TURAN EMIN - Tổng Giám Đốc, Sanofi Việt Nam tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2023

Theo dõi series Anpha Thought để khám phá và học hỏi thêm những tuy duy lãnh đạo của các CEO và Giám đốc Nhân sự hàng đầu.   

Answer hZWZl5xjkm6UnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5iSmpWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWZmJVmkm6bmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...