AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVnmXKZlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Game và đời

Answer8 hZWZl5ximnCXk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uTm5yEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Lê Thành Công's picture
1377819464

Chơi một game nào đó, bạn có bao giờ gặp phải tình huống này không?
Bạn muốn được điểm cao nhất trong game, do đó cứ mỗi màn chơi không ưng ý là bạn Undo hoặc chơi lại từ đầu, nắn nót từng chút một để thắng một cách hoàn hảo.

Trong cuộc sống thực, bạn đặt ra mục tiêu nào đó rồi hăng hái thực hiện. Sau một vài thất bại, bạn chán và muốn từ bỏ, và ước gì có nút Undo. "Nếu mà tôi làm thế này, làm thế kia thì đã thành công." "Nếu ngày đó ôm mã CP này, mã CP kia thì giờ lên tiên." "Nếu ngày đó thoát kịp mấy căn chung cư thì giờ không phải lo cày trả nợ." "Nếu ngày đó biết thế mình không mở thêm mấy cơ sở nữa thì giờ không bị thiếu tiền mặt trong thời khủng hoảng này."

Đời thì làm gì có nút Ctrl+Z cho bạn bấm. Thế cho nên nếu bạn cố tìm kiếm nút Undo và chìm đắm trong "Nếu ... thì" của sự nuối tiếc quá khứ, bạn khó có thể thành công.

Trở lại câu chuyện chơi game ở trên, chính tinh thần Undo đi Undo lại, tức là chơi đi chơi lại cho tới khi đạt được mục tiêu của mình mới là tinh thần bạn nên hướng tới trong cuộc sống thực.

Còn thất bại, tức là bạn còn đang cố gắng. Mỗi lần thất bại trên con đường đi đến mục tiêu của mình, hãy nghĩ tới niềm vui bạn có được khi chiến thắng làm động lực bước tiếp.

Suy cho cùng, cuộc đời cũng là một trò chơi.

Answer8 hZWZl5ximnCXk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uTm5yEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Don ald's picture
  Don ald
  1707920805

    It is good thing that you have shared on the study of the place. I think that studies like this will be helpful in evaluating about the places and to know about the residential values of the place. Thank you for sharing.  토토사이트

   hZWZl5ximnCXk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmZeVl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZl5ximnCXk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2SUbZeFneDh
  hZWZl5ximnCXk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5WXmJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpappsbFVvtrI.

Pages

hZWZmJVnmXKZlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...