AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpZimW-Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Làm gì khi lỡ từ chối lời mời nhận việc?

Answer2 hZWZlpVplnGdmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm52XiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Minh Tuấn's picture
1560654698

Gần đây, em có đi phỏng vấn tại 2 nơi.

Bên A có gọi và mời em đi làm, nhưng do bên B lớn hơn, em cũng thích bên B hơn (và trong lúc phỏng vấn bên B cũng khá chắc chắn về việc sẽ nhận em) nên em đã từ chối bên A (cả gọi điện và gửi mail).

Tuy nhiên vào tối cùng ngày, bên B có gửi mail cho em và báo rằng em đã trượt. 

 Em có nên gọi lại xin lỗi bên A và nhận việc bên A không? 

Hay là nên đi tìm 1 công việc khác ? vì em đã vào black list của bên A rồi.

Ai đã gặp tình huống này rồi có thể giúp em với :(

Answer2 hZWZlpVplnGdmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm52XiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Theo quan điểm cá nhân mình bạn có thể liên lạc với bên A và hỏi thăm tình hình bên đó. 

  • Nếu bên A hiện đã có người thay thế bạn thì thôi bạn nên tìm công ty khác. 
  • Nếu bên A chưa có người mới thì xin nhận việc lại trình bày lý do tại sao trước đó bạn từ chối.

  Một cú điện thoại tạo ra cơ hội tiếc chi không gọi. Khi bạn không gọi bạn đã tự từ bỏ cơ hội của mình. ^^

   hZWZlpVplnGdmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSZlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpVplnGdmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRcZSFneDh
  hZWZlpVplnGdmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUnJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmpqcJ5maFVvtrI.
 • Lý Trâm Anh's picture
  Lý Trâm Anh
  1561518133

  Làm cả 2. 

  Vẫn tìm kiếm 1 công việc khác. 

  Đồng thời, bạn vẫn liên lạc lại với bên A, kể lại tình huống của bạn với họ và kết thúc bằng câu hỏi liệu họ có thể cân nhắc cho bạn cơ hội hay ko nhé. Mình thấy nên dùng hình thức liên lạc bằng email, để bên A có chút thời gian suy nghĩ thiệt hơn và mình cũng có cơ hội trau chuốt từ ngữ cần thiết. Đương nhiên hình thức liên lạc nào trong tình huống này cũng sẽ ko tránh khỏi 1 chút "cười khẩy" từ bên A, nhưng ít nhất cách liên lạc email sẽ giúp mang lại 1 ít thời gian - đồng nghĩa với cơ hội bên A sẽ suy nghĩ thêm để cân nhắc với các ứng viên khác. 

  Lần sau nếu chưa nắm chắc cơ hôi thì đừng vội vã từ chối ai nhé. Nếu phía cty có follow up thì hãy lịch sự xin thêm vài ngày để suy nghĩ trước khi có câu trả lời chính thức với cty.           

   hZWZlpVplnGdmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpWRlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpVplnGdmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GSaZSFneDh
  hZWZlpVplnGdmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KVlJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdoaVVvtrI.
hZWZlpZimW-Ym5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...