AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpZjkmyWmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nhân viên mới nên hiểu quá trình tập sự/ thử việc (Probation) là gì?

Answer15 hZWZlpVomG-dm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yRl5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Ha Kitching's picture
1387253886

Hôm qua mình và một người ban thảo luận với nhau về quá trình tập sự/thử việc (Probation), 

Mỗi người một quan điểm, mình thì nghĩ đây là thời điểm nhân viên mới học hỏi và phát huy về năng lực của mình để chứng tỏ mình có thể phù hợp với vị trí này, học hỏi nhanh và có thể phát huy được những kinh nghiệm mình đã có trước đây cho công việc hiện tại. Vì thế, thời điểm thử việc đối với mình là phải cố gắng hết sức có thể để cống hiến cho công ty và nhiều khi còn phải nổ lực đi sớm, về trể… Dĩ nhiên sau đó mình vẫn cống hiến, vẫn nổ lực hết sức nhưng phải cân bằng lại công việc và cuộc sống để làm việc hiệu quả hơn. 

Bạn mình thì lại nghĩ khác, quá trình thử việc là quá trình bạn ấy chỉ cần học hỏi, công ty nên cho bạn ấy thời gian và có trách nhiệm đào tạo để bạn ấy giỏi hơn chứ không thể yêu cầu bạn ấy thể hiện vì bạn vừa mới vào công ty. 

Thời gian có hạn, nên cuộc thảo luận phải kết thúc trong khi đó mình cứ lăn tăn suy nghĩ vì không đồng ý với quan điểm của bạn mình. 

Mong các anh chị Anphabers có kinh nghiệm chia sẽ quan điểm giúp mình để mình có thể hiểu và học hỏi nhiều hơn. Cảm ơn mọi người!

Ha Kitching

Answer15 hZWZlpVomG-dm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yRl5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Mai, Truong's picture
  Mai, Truong
  1654166643

  theo em, em cũng đồng ý với quan niệm này: Mỗi người một quan điểm, mình thì nghĩ đây là thời điểm nhân viên mới

  học hỏi và phát huy về năng lực của mình để chứng tỏ mình có thể phù hợp với vị trí này, học hỏi nhanh và có thể phát huy được những kinh nghiệm mình đã có trước đây cho công việc hiện tại. Vì thế, thời điểm thử việc đối với mình là phải cố gắng hết sức có thể để cống hiến cho công ty và nhiều khi còn phải nổ lực đi sớm, về trể… Dĩ nhiên sau đó mình vẫn cống hiến, vẫn nổ lực hết sức nhưng phải cân bằng lại công việc và cuộc sống để làm việc hiệu quả hơn.

   hZWZlpVomW-YmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpyUload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZlpVomW-YmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmZbJaFneDh
  hZWZlpVomW-YmJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqcl5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtubpxtVm6xtg..

Pages

hZWZlpZjkmyWmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...