AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplnknKblZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Nhân viên mới nên hiểu quá trình tập sự/ thử việc (Probation) là gì?

Answer15 hZWYnpholm2dk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yRl5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Ha Kitching's picture
1387253886

Hôm qua mình và một người ban thảo luận với nhau về quá trình tập sự/thử việc (Probation), 

Mỗi người một quan điểm, mình thì nghĩ đây là thời điểm nhân viên mới học hỏi và phát huy về năng lực của mình để chứng tỏ mình có thể phù hợp với vị trí này, học hỏi nhanh và có thể phát huy được những kinh nghiệm mình đã có trước đây cho công việc hiện tại. Vì thế, thời điểm thử việc đối với mình là phải cố gắng hết sức có thể để cống hiến cho công ty và nhiều khi còn phải nổ lực đi sớm, về trể… Dĩ nhiên sau đó mình vẫn cống hiến, vẫn nổ lực hết sức nhưng phải cân bằng lại công việc và cuộc sống để làm việc hiệu quả hơn. 

Bạn mình thì lại nghĩ khác, quá trình thử việc là quá trình bạn ấy chỉ cần học hỏi, công ty nên cho bạn ấy thời gian và có trách nhiệm đào tạo để bạn ấy giỏi hơn chứ không thể yêu cầu bạn ấy thể hiện vì bạn vừa mới vào công ty. 

Thời gian có hạn, nên cuộc thảo luận phải kết thúc trong khi đó mình cứ lăn tăn suy nghĩ vì không đồng ý với quan điểm của bạn mình. 

Mong các anh chị Anphabers có kinh nghiệm chia sẽ quan điểm giúp mình để mình có thể hiểu và học hỏi nhiều hơn. Cảm ơn mọi người!

Ha Kitching

Answer15 hZWYnpholm2dk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5yRl5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Trang Pham's picture
  Trang Pham
  1387262467

  Theo mình ghĩ, nó đòi hỏi cả hai yếu tố. Bạn vừa phải cố gắng hết sức để có thể làm tốt nhất chứng tỏ năng lực, vừa trong quá trình học hỏi. Học hỏi ở đây vì mỗi môi trường có mỗi cách làm việc khác nhau, và tính chất công việc thậm chí làm cùng trong ngành thì nó cũng có những cái ứng dụng rất khác. 

  Trước đây, mình có trải qua một giai đoạn thử việc mà có lẽ đối với mình thật thú vị. Vì mình được một người anh giới thiệu vào làm, tất nhiên ở đây mình vẫn nghĩ khả năng mình ổn đối với công việc. Nhưng có lẽ có 'tì vết' như vậy nên sếp của mình luôn có một thái độ 'So you think you can pass probation?' Luôn đặt cho mình những thách thức trong công việc, thử thách mà đôi khi bản thân mình không biết để làm gì. Cũng hay, mình cũng học được đức tính kiên nhẫn, thử thách với năng lực bản thân. Sau giai đoạn đó, mặc dù pass probation mình vẫn không làm việc. Vì đối với mình, vượt qua những thử thách là không đủ, khi mình quyết định công việc cũ thì bản thân mình muốn học hỏi được thêm từ môi trường mới. Thách thức là tốt, nhưng thách thức nhiều quá lại thành thách đố thì cũng chẳng học thêm được gì.

   hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpyUl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmZbJeFneDh
  hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqcl5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmpuaJ1Xb7Cx
 • Minh Quan Ton That's picture

  Dear Ha,

  Nhìn trên quan điểm của người sử dụng lao động thì đặc trưng của probation như sau:

  a. Test khả năng tương thích với văn hóa, môi trường mới.

  b. Có kĩ năng chuyên môn nền tảng hay không?

  c. Có thể làm quen được với công việc mới hay không?

  d. Thời gian để người mới có thể hiểu được công việc và cách vận hành của công ty.

  Do đó nếu nhìn về khía cạnh này, thì ý của bạn tương đối đủ hơn ý bạn của bạn, theo kinh nghiệm của mình thì thời gian thử việc phải thể hiện được mình, tìm hiểu kĩ càng môi trường, văn hóa, tình hình kinh doanh của công ty, đồng nghiệp, đồng nghiệp cùng team, sản phẩm..... về phía của bạn đây là thời gian bạn đang probate doanh nghiệp, để make sure rằng bạn có thể phù hợp và có thể làm tốt công viêc không? đồng thơi doanh nghiệp cố gắng probate, đào tạo và nhìn nhận bạn 1 cach khách quan nhất để có thể đưa bạn vào guồng máy 1 cách hiệu quả nhất mà không làm hỏng 1 nhân viên có tài năng, và phí phạm tài nguyên của công ty đồng thời làm lộ các thông tin quan trọng của công ty.

  Vài dòng chia sẻ,

  Thân,

  Quân


   hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpyUmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmZbJmFneDh
  hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqcl5eIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhobphmVm6xtg..
 • Tho Lai's picture
  Tho Lai
  1387267219

  Mình đồng ý với quan điểm của tác giả!

   hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpyUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmZbJqFneDh
  hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqcl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpxap1rVm6xtg..
 • Tam Nguyen's picture
  Tam Nguyen
  1387273443

  Nếu theo tinh thần & cách đặt đóng vấn đề như chia sẻ của chị Hà ở trên thì Tâm cũng đồng ý nhé. Và có 1 vài điểm Tâm hiệu chỉnh & bổ sung theo kinh nghiệm & quan điểm cá nhân:

  1. Việc nổ lực đi sớm, về trễ trong probation hay sau thử việc đều không cần thiết & không khuyến khích. Theo Tâm, làm việc năng suất & hiệu quả tối đa trong 8 tiếng tại văn phòng là quá tốt rồi, nếu có task gì quá gấp hoặc toàn Team có deadline cần overtime thì làm, không thì nên dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi & dành cho gia đình (nếu có)

  2. Về probation: Tâm rất thích chia sẻ của anh MINH QUAN TON THAT bên dưới, trong đó anh có đề cập rằng Thử việc là dành 1 thời gian đủ cho Employer & Employee để: 
   - Employee: đang probate doanh nghiệp, để make sure rằng người đó có thể phù hợp và có thể làm tốt công viêc không?
  - Employer: cố gắng probate, đào tạo và nhìn nhận bạn 1 cách khách quan nhất để có thể đưa bạn vào guồng máy 1 cách hiệu quả nhất mà không làm hỏng 1 nhân viên có tài năng, và phí phạm tài nguyên của công ty đồng thời làm lộ các thông tin quan trọng của công ty.

  Như thế, đây chẳng phải là khoảng thời gian "tươi đẹp" kiểu như "dating" cho cặp đôi đang tìm hiểu nhau rồi đi đến hôn nhân sao ;-)

  Do đó, để probation hiệu quả, theo Tâm cần 1 số điểm tiên quyết sau
  1. Sự rõ ràng: về KPI. Tiêu chí đánh giá sau 2 tháng thử việc là gì? (Tùy tính chất công việc & cấp độ của employee để đưa KPI cụ thể và phù hợp).
  2. Sự xác nhận: sau thời gian thử việc cả 2 bên nên ngồi lại review về KPI để xem thực sự có phù hợp không?
  3. Sự chia sẻ, thấu hiểu & chân thành: vì bản thân 1 employee nào đang trong giai đoạn thử việc cũng được xem là MỚI với employee & công ty đó (dù họ có senior ở môi trường nào trước đó đi nữa) nên chia sẻ, thấu hiểu & chân thành nếu làm được trong doanh nghiệp thời gian này sẽ trở thành những TOUCH POINTs khiến employee đó dù có pass hay fail probation cũng không ngừng nghĩ về 1 cơ hội gắn bó & cống hiến hết mình & lâu dài cho doanh nghiệp.

  Chúc chị Hà sớm hết lăn tăn & tìm được điểm chung với bạn mình ;-)

   hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpyVlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmZbZWFneDh
  hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqcmJOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxtaZlpVm6xtg..
 • Anna Ha's picture
  Anna Ha
  1387278488

  Thanks vì đã raise lên topic này. đây cũng là vấn đề mình đang quan tâm. Anh chị em vô comment cho mình học hỏi nhé  :)

   hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpyVmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmZbZiFneDh
  hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqcmJaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaplyhmZwaYhwsbA.
 • Tuan Nghiem's picture
  Tuan Nghiem
  1387349998

  Nói với bạn của chị là để học thì phải trả học phí cho doanh nghiệp chứ doanh nghiệp ko phải trả lương cho họ đâu. 

   hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpyYlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmZcJWFneDh
  hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqcm5OIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZsaJ5mVm6xtg..
 • Vinh Vu's picture
  Vinh Vu
  1387430640

   Dear all, đơn giản như đi siêu thị ăn/dùng thử xong thấy ngon, hợp khẩu vị hay phù hợp rồi mới quyết định có mua. Công ty luôn là bên chủ động còn người lao động là bên bị động; không có chuyện ngược lại trừ phi Công ty rất cần người đó mà trường hợp này chả ai ký thử việc hay tập sự.

   hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTnpyanYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWmZcp2FneDh
  hZWYnphol2mYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZqcnZuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdrcJ5pVm6xtg..

Pages

hZWYnplnknKblZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...