AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnpllmWyVlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tại sao không định giá người lao động?

Answer2 hZWYnpholmucmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5ealZiaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyen Hong Minh's picture
1649987971

Chúng ta đã thiết lập và hình thành một thị trường lao động chưa? Theo định nghĩa của thị trường lao động hiện nay thì mọi người thường nói, nó tồn tại rồi chứ, nó hoạt động rồi chứ. Tôi biết, tức là ở đó có người lao động, người sử dụng lao động và họ gặp nhau thông qua các hoạt động tuyển dụng và liên kết lao động được hình thành.

Với tôi, như thế chưa đầy đủ. Chúng ta phải phát triển thêm. Chúng ta cần định giá người lao động, tạo lập một kênh, một môi trường chuyển giao người lao động. Chúng ta làm thị trường lao động tiến lên chuyên nghiệp hơn.

Người lao động đi làm đương nhiên là phải được trả công, thế thì tại sao lại không có cơ chế định giá người lao động thông qua giá trị họ làm ra hàng năm? Năng xuất lao động hàng năm của chúng ta ai cũng biết. Ví dụ ở một ngành là 5 tỉ chẳng hạn, ở một công ty là 3 tỉ chẳng hạn, mà thực tế người lao động ấy được nhận lương là một tỉ. Tức là giá trị giá cả của người lao động ấy dao động từ 1 tỉ tới 3 tỉ hoặc lên tới 5 tỉ. Trong thị trường của ngành ấy anh ta, chị ta hoàn toàn có thể được chuyển nhượng với mức cao hơn một tỉ. Từ đó hợp lý hóa nguồn lực của quốc gia hơn, hợp lý hóa với giá trị của người lao động hơn tạo lập sự cạnh tranh tự do và công bằng trong môi trường lao động ấy.

Với những lao động có thể làm trong nhiều ngành nghề, với các ngành nghề khác anh ta, chị ta có giá trị hơn thì tại sao không được chuyển sang mà lại cứ làm ở nơi hiện tại với mức lương một tỉ, để tạo ra 2 tỉ chứ không sang nơi khác để tạo ra 5 tỉ và nhận về mức lương 2 tỉ trong một năm?

Thực ra người lao động đã được định giá, nhưng chưa hình thành thị trường lao động đúng nghĩa chuyên nghiệp để thích hợp hóa và tối đa hóa việc sử dụng nguồn lực là người lao động.Answer2 hZWYnpholmucmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5ealZiaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Scott Robins's picture
  Scott Robins
  1650522911

  Hai tuần trước, tôi đọc được thông tin Cục Lao động ngoài nước có quyết định đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời mở rộng thị trường cho lao động Việt Nam sang châu Âu và châu Úc. Đây không phải là một bước tiến để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực lao động? Điều này trên thực tế đã cải thiện điều kiện thị trường lao động bằng cách tăng mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp khác nhau sang Úc.

  Nguồn: VietnamPlus

  Nhưng ngược lại, gần đây tôi đã bắt gặp một dự báo rất đáng lo ngại, được đưa ra bởi ILO. Theo một nghiên cứu của người viết giấy bài của tôi, hơn một triệu công dân của chúng ta sắp thất nghiệp vào cuối năm nay.

  Bạn thực sự đã đưa ra một chủ đề quan trọng. Tương lai của thị trường lao động thực sự không ổn định.

   hZWYnpholmucmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJaUl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnpholmucmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OTbJeFneDh
  hZWYnpholmucmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SWl5WIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtobplpZFVvtrI.
 • Scott Robins's picture
  Scott Robins
  1650602332

  Bạn đã viết ra những điểm khá hợp lệ. Ông có đề xuất gì về môi trường làm việc, cách tiếp cận và quy trình tốt hơn tại nơi làm việc để cải thiện nguồn lao động và văn hóa làm việc? Nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là công dân đối với nguyên nhân này là gì và làm thế nào các nhà chức trách có thể nhận thức và cảnh giác về nó?

   hZWYnpholmucmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJaUmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnpholmucmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2OTbJqFneDh
  hZWYnpholmucmpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SWl5iIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtobplpZFVvtrI.
hZWYnpllmWyVlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...