AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpVmlXGWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tại sao lập trình viên cần phải giỏi tiếng Anh?

Answer10 hZWYnp1pmWyYm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlZWWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyễn Hương's picture
1432795326

Chào cả nhà, hôm nay mình thay mặt cho một cậu em làm trong ngành công nghệ phần mềm đặt một câu hỏi như sau: Em tôi là một coder nhưng tôi không giỏi tiếng anh, ngày còn ngồi ghế giảng đường cậu ấy cũng cố gắng vượt qua những bài test tiếng anh chuyên ngành ở mức trung bình. Ra trường đ làm tại một công ty nhỏ càng không có cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng anh nhiều, suốt ngày chỉ code và code. Sau 2 năm em tôi xác định mình cần tìm một môi trường lớn hơn, chuyên nghiệp hơn thì mới có cơ hội thăng tiến. Nhưng các công ty Công nghệ phần mềm hiện nay đều đỏi hỏi lập trình viên giỏi ở 4 kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết bởi đa số là các công ty đa quốc gia. Vậy em tôi không giỏi tiếng anh có cơ hội làm việc tại các cty lớn hay không? 

Answer10 hZWYnp1pmWyYm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WSlZWWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 •  Em nghĩ không chỉ IT mà với bất kì ngành nghề nào cũng vậy, giỏi tiếng anh sẽ mở cho mình nhiều con đường để mình lựa chọn hơn. Đặc biệt với IT, phải luôn tìm hiểu công nghệ mới thì tiếng anh lại càng là 1 công cụ quan trongj trong việc tìm hiểu tài liệu và phát triển hơn trong nghề.

   hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpmSlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWWapSFneDh
  hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaZlZKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxxaJ9lVm6xtg..
 • Phan Nhi's picture
  Phan Nhi
  1433128452

  Đơn giản lắm, khả năng tiếng anh của bạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách mà mọi người xung quanh đánh giá về mức độ chuyên nghiệp của bạn. Mình không phải là một Iter nhưng bạn bè toàn dân Coder thôi. Đối với ngành này kiến thức phải cập nhật từng ngày, mà sách vở ở VN thì không đủ đáp ứng nhu cầu kiến thức, vì vậy họ phải cần tìm tòi từ những tư liệu nước ngoài hi vọng tìm ra sự tiên tiến vì vậy nếu không có tiếng anh làm sao bạn tiếp cận những thông tin quý báu kia. 

   hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpmSlYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWWapWFneDh
  hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaZlZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmxxcJxrVm6xtg..
 • Zennie Nguyen's picture
  Zennie Nguyen
  1433234321

  Mình đồng ý với bạn Thảo Nhi Phạm, vì công nghệ của mình vẫn theo sau những nước phát triển nên mình phải học hỏi thêm nhiều. Mà công nghệ cập nhập liên tục, phát triển nhanh chóng từng ngày, bạn không thể đợi người ta dịch ra hết rồi mới tìm đọc, khi đó bạn vẫn sẽ luôn chậm trễ hơn người khác. Nói chung bạn nên chủ động tiếp cận với thế giới, mà điều kiện tiên quyết là phải sử dụng ngôn ngữ chung toàn cầu là tiếng anh đã.

   hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpmTl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWWa5eFneDh
  hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaZlpWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhm5tb5hmVm6xtg..
 • Hào Nguyễn's picture
  Hào Nguyễn
  1433399526

  Theo quan điểm riêng của bản thân mình thì tiếng anh thực sự rất cần thiết cho developer, tuy nhiên trong 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì kỹ năng quan trọng nhất đối với lập trình viên là đọc và viết còn 2 kỹ năng còn lại độ ưu tiên sẽ kém hơn một chút. 

   hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpmUm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWWbJuFneDh
  hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaZl5mIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZsbJ9raFVvtrI.
 • Võ Minh Thuận's picture

  bạn ấy sẽ code cả đời sao? 30t là chán code rồi, vậy chỉ còn đi lên hoặc đi ra thôi, nếu muốn đi lên thi phải chuẩn bị nhiều thứ và trong đó có tiếng Anh, 

  Trong lúc còn là sinh viên thì học cái gì cũng dễ, đi làm rồi thì học cái gì cũng khó!

   hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpqRmYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWXaZmFneDh
  hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaalJeIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtpcZduVm6xtg..
 • Tran Huu Tuyen's picture
  Tran Huu Tuyen
  1453256426

  VẤN ĐỀ LÀM THẾ NÀO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ  TIẾNG ANH

  Lâu nay, với khả năng Internet phát triển kết nối công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện mạnh đã đạt mức tốt nhất như thế này, thì tại sao vẫn có quá ít các công ty IT của Việt Nam vẫn không thể sử dụng tiếng Anh được nhiều và chuyên nghiệp trong công việc, quá trình của họ ?

  Đây là một vấn đề khá lớn với rất nhiều công ty. Cùng làm dịch vụ gia công phần mềm và IT, các nước như Ấn độ, Hàn Quốc, Singapore đã thành công trong việc giáo dục tiếng Anh và sử dụng để làm đòn bẩy tiếp xúc với các xu hướng phát triển của phương Tây để làm bạn hàng và đối tác, nâng cao trình độ và tạo ra giá trị.

  - Vậy, tại sao tiếng Anh vẫn kém ? V sao các công ty của Việt Nam vẫn chưa làm được ? Họ thiếu cái gì ? Làm thế nào?

  - Câu trả lời: Cách tốt nhất là cần kết hợp các biện pháp

  (1)  Nhanh chóng nhận thức tầm quan trong và tạo lập nên một hệ thống tổng hợp thông tin kết hợp: Kinh tế, thương mại, kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kĩ thuật Engineering, song song với quá trình phát triển để sử dụng chuẩn lâu dài

  (2)  Phát triển trang thông tin nội bộ dùng tiếng Anh ( Multimedia ) bao quát các chủ đề cần thiết cho sự phát triển của công ty.

   (3)  Sắp xếp những người tiếng Anh giỏi làm trụ cột để tạo ra các nội dung có chất lượng và kết nối mọi người, dẫn dắt.  Thúc đẩy nhân viên sử dụng tiếng Anh.

  (4) Tận dụng Internet, Social Media để tăng khả năng tương tác, hiệu quả và làm việc trực tuyến, tốc độ phối hợp.

  (5) Talk, Conversation.  -  Hàng tuần, hàng tháng, tổ chức các buổi gặp gỡ nói chuyệnbàn thảo các thứ, để tập luyện, tạo thói quen chuẩn và điều chỉnh.

  (6) Thay đổi cách học.  -  Khuyến nghị thay đổi thiết kế chương trình đào tạo ngay từ các năm thứ 2,3 để sinh viên làm quen và biết thông thạo ngay.

  (7) Học hỏi các nơi liên tục, và áp dụng 

  Như thế, hiệu quả sẽ rất tốt: Vừa có thể sử dụng, vừa nâng cao trình độ, gia tăng năng lực chuyên môn chiều sâu, vừa gia tăng khả năng sáng tạo, tăng tđc độ phát triển. 

   hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUnJSVlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmeRbZSFneDh
  hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpiUmJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmZvb5pubFVvtrI.
 • Linh Nguyen's picture
  Linh Nguyen
  1592220435

  Chỉ cần học giỏi T.A là cũng có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp của mình. Mình học bên tt Anh ngữ ICES nơi giảng dạy giao tiếp vô cùng tâm huyết. Không đơn giản là dạy, mà thầy cô còn truyền cho các bạn khả năng cảm thụ ngoại ngữ, sự đam mê và biến nó thành ngôn ngữ thứ hai luôn. Những gì mình học hôm nay không những đem lại kết quả cho hiện tại, mà tương lai nó còn đem lại nhiều thành quả hơn mình tưởng ák. Bạn alo sđt trường hỏi xem nha. 0913.335.203

   hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5SWload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KRbpaFneDh
  hZWYnp1pmmmUlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OUmZSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmdoaphla1VvtrI.

Pages

hZWZlpVmlXGWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...