Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tklm-Wm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Name Search

Search Result

 • Buidacduong SIR's picture
  • Buidacduong SIR

  • CEO & Founder Shanaca
  • Production/Process/R&D
  • Internet/Online Media
  • Ha Noi, Vietnam | 2061 connections
  • Past:
   • Quản lý kinh doanh và phát hành thẻ Taxi ở TaxiGroup ! at Ford Thang Long
   • giám sát bán hàng at Thực phẩm Đông Đô
  • School:
   • Vietnam, Vietnam
   • Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Vietnam
 • sir tien's picture
  • sir tien

  • support dev at EPiServer AB
  • Customer Service, Human Resources
  • IT - Software/E-commerce, Banking, Architecture/Interior Design, Finance/Investment, Securities & Trading
  • Ha Noi, Vietnam | 27 connections
  • School:
   • Vietnam
 • Nguyen Thi Thanh Hang Dear Sir or Madam's picture
  • Nguyen Thi Thanh Hang Dear Sir or Madam

  • Senior Accountant cum Credit Controller at SDV Viet Nam Company
  • Purchasing/Supply Chain, Sales
  • Accounting/Auditing, Finance/Investment, Civil/Construction/Materials
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 1 connection
  • Past:
   • Project Finance Supervisor at BTA Investment Management Co., Ltd Viet Nam
  • School:
   • Economic University - National University, Vietnam
hZWXn5tklm-Wm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...