Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5timm-cmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Name Search

Search Result

 • Yến Trần Thị Hải's picture
  • Yến Trần Thị Hải

  • HR Office
  • Accounting/Finance
  • Accounting/Auditing
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Hồ Chí Minh college of Economic
 • Tran Thi Hai Yen's picture
  • Tran Thi Hai Yen

  • Legal Director of Sun Group
  • Legal
  • Multi-categories/Other, Real Estate, Freight/Logistics
  • Ha Noi, Vietnam | 1 connection
  • School:
   • Professional Shipping Academy/International Maritime Law Institute
 • Hai Yen Tran Thi's picture
  • Hai Yen Tran Thi

  • SUPERVISOR at Toyota Tsusho Vietnam Co., Ltd.
  • Import/Export, Marketing
  • Food/Beverage/Dairy
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 3 connections
  • School:
   • Bach khoa HCMC University, Vietnam
 • Hai Yen Tran's picture
  • Hai Yen Tran

  • Learning & Organization Development Manager
  • Management
  • Finance/Investment, Education/Training
  • Singapore, Singapore | 1 connection
  • School:
   • University of Postmouth
 • Hai Yen Tran's picture
  • Hai Yen Tran

  • CEO ASSISTANT - OVERSEAS DEVELOPMENT TEAM LEADER at HAIKHANH FREIGHT FORWARDES
  • Import/Export
  • Education/Training, Freight/Logistics, Multi-categories/Other
  • Hai Phong, Vietnam | 1 connection
  • School:
   • National Economics University, Vietnam
 • Yen Tran Hai's picture
  • Yen Tran Hai

  • Appication for Office Administrator
  • Admin/Clerical/Translator
  • Retail/Wholesale/Distributor
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
 • Yen Tran Hai's picture
  • Yen Tran Hai

  • Nhan vien Ban Ke hoach - Dau tu at Tong cong ty phat trien ha tang va dau tu tai chinh Viet Nam VIDIFI
  • Marketing
  • Civil/Construction/Materials
  • Ha Noi, Vietnam | 1 connection
  • Past:
   • Pho phong Kinh te -Ke hoach at Công ty CP Cavico Xây dựng Cầu Hầm
   • Nhan vien phong Ke hoach Vat tu thiet bi at Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 234
   • Designer at ITST
  • School:
   • Đại học Giao Thông Vận Tải – Hà Nội, Vietnam
 • Hai Yen Tran's picture
  • Hai Yen Tran

  • Financial analyst at ACBS
  • Admin/Clerical/Translator, Human Resources
  • Accounting/Auditing, Banking, Finance/Investment, Securities & Trading
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 3 connections
  • School:
   • Faculty of Economic and Laws-National University Viet Nam, Vietnam
 • Hai Yen Tran's picture
  • Hai Yen Tran

  • Regional Director at TGM Corporation
  • Education/Training
  • Ha Noi, Vietnam | 1 connection
  • School:
   • Vietnam, Vietnam
 • Hai Yen Tran's picture
  • Hai Yen Tran

  • Marketing Planning Specialist at Fubon Life Insurance (Vietnam) Co. (HCMC office)
  • Insurance
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 9 connections
  • School:
   • Hanoi Foreign Trade University, Vietnam
 • Hai Yen Tran's picture
  • Hai Yen Tran

  • 133/1 Thanh Loi, An Thanh, Thuan An, Binh Duong
  • Vietnam | 0 connections
  • School:
 • Yen Tran Hai's picture
  • Yen Tran Hai

  • Hr Supervisor at Yamaha Motor Vietnam Co.
  • Human Resources
  • Industrial/Consumer Manufacturing, Education/Training, NGO/Non-profit
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Vietnam National University of Hanoi, Vietnam
 • Hải Yến Trần's picture
  • Hải Yến Trần

  • IT/Technical
  • IT - Software/E-commerce
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
 • Hải Yến's picture
  • Hải Yến

  • Nhân viên xuất nhập khẩu - Phòng kinh doanh at Công Ty Cổ Phần Cao Su Tây Ninh
  • Purchasing/Supply Chain, Trade Marketing, Customer Service
  • TV/Media/Publishing, Headhunting & HR Services, Fashion/Luxury Goods & Jewelry
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • Past:
   • at Tây Ninh Rubber Join Stock Company
  • School:
   • Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh, Vietnam
   • Trương Vĩnh Ký
 • Hoàng Thị Hải Yến Yến's picture
  • Hoàng Thị Hải Yến Yến

  • C&B
  • Human Resources
  • Industrial/Consumer Manufacturing, Fashion/Luxury Goods & Jewelry
  • Dong Nai, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • HCM University of Industry, Vietnam
 • Đồng Thị Hải Yến's picture
  • Đồng Thị Hải Yến

  • Director at Asia Beach Travel
  • Airlines/Tourism/Hotel
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Foreign Trade University, Vietnam
   • National University of Hanoi, Vietnam
 • Yen Hoang Thi Hai's picture
  • Yen Hoang Thi Hai

  • Apply for Customer Service Representative
  • Admin/Clerical/Translator, Customer Service, QA/QC
  • FMCG - Household / Personal Care, Food/Beverage/Dairy, Chemical/Biochemical
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • University of Technology Education of HCMC andUniversity of Economics HCMC
 • Yen Pham Thi Hai's picture
  • Yen Pham Thi Hai

  • Accountant
  • Accounting/Finance
  • Accounting/Auditing
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • HUBT - Hanoi University of Business and Technology
 • Yen Nguyen Thi Hai's picture
  • Yen Nguyen Thi Hai

  • Accountant
  • Accounting/Finance
  • Tobacco/Wine & Spirit, Accounting/Auditing
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Faculty of Economic and Laws-National University Viet Nam
 • Nguyen Thi Hai Yen's picture
  • Nguyen Thi Hai Yen

  • Manager at Aon Vietnam Limited
  • Accounting/Finance
  • Insurance, Banking, Finance/Investment
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • National Economics University
 • hai yen's picture
  • hai yen

  • english at Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh - Ho Chi Minh City University of Law
  • Education/Training
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Ho Chi Minh, Vietnam
 • yen hai's picture
  • yen hai

  • Oversea Manager at Minh Chau Corp
  • Customer Service
  • Food/Beverage/Dairy
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism University in Kaohsiung, Taiwan, Vietnam
 • Yen Hai's picture
  • Yen Hai

  • Operation assistant at Expeditors International
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • University of Economic Ho Chi Minh City, Vietnam

Pages

hZWXn5timm-cmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...