Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tglW6WlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Name Search

Search Result

 • Nguyễn Thị Thu Thảo's picture
  • Nguyễn Thị Thu Thảo

  • Nhân viên hành chính
  • Admin/Clerical/Translator
  • Banking, Finance/Investment
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Tay Nguyen University
 • Thu Thị Hồng Nguyễn's picture
  • Thu Thị Hồng Nguyễn

  • Tax advisory staff position
  • Accounting/Finance
  • Accounting/Auditing, Banking, Finance/Investment
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • University of Economics and Business – Vietnam National University, Hanoi
 • NGUYEN THI THU TRANG's picture
  • NGUYEN THI THU TRANG

  • ADMIN MANAGER
  • Admin/Clerical/Translator
  • Accounting/Auditing, Education/Training, Entertainment
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Economie University
 • Nguyen Thi Thu Huong's picture
  • Nguyen Thi Thu Huong

  • Banking at staff
  • Accounting/Finance
  • Banking, Finance/Investment
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • University of Education- HCMC; Banking University of HCM, Vietnam
   • Banking university of HCMC
 • Nguyen Thi Thu Huong's picture
  • Nguyen Thi Thu Huong

  • 0919912394
  • Accounting/Finance
  • Accounting/Auditing
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • the University of Economic, Ho Chi Minh City
 • Thu Thao Nguyen Thi's picture
  • Thu Thao Nguyen Thi

  • Application for Research executive
  • Market Research, Accounting/Finance, Purchasing/Supply Chain
  • Banking, Legal/Marketing Research/Consulting, Freight/Logistics
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Foreign Trade University, HCMC
 • Nguyen Thi Thu Huong's picture
  • Nguyen Thi Thu Huong

  • Corporate Affairs Supervisor
  • Management
  • Advertising/PR, Finance/Investment, Education/Training
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Ha Noi University of Bussiness and Technology
 • Thi Anh Thu Nguyen's picture
  • Thi Anh Thu Nguyen

  • Application for Accounting Project Assistant
  • Accounting/Finance
  • Finance/Investment, Securities & Trading, Food/Beverage/Dairy
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Limkokwing University of Creative Technology
 • Nguyen Thi Thu Trang's picture
  • Nguyen Thi Thu Trang

  • Experience in Merchandiser and key account in FMCG & hypormarket
  • Sales
  • Retail/Wholesale/Distributor, FMCG - Household / Personal Care, Fashion/Luxury Goods & Jewelry
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • Past:
   • Customer Relationship Officer at Southest Asian Joint Stock Commercial Bank
   • Key Account Executive at METRO Cash & Carry Vietnam (METRO)
  • School:
   • University of Bradford
 • Lê Thu Thủy's picture
  • Thu Thủy

  • General Accountant at Đông Tiến Hưng
  • Accounting/Auditing, Finance/Investment, Industrial/Consumer Manufacturing
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 1 connection
  • School:
 • DO Thu Thuy's picture
  • DO Thu Thuy

  • Relationship Manager at Standard Chartered Bank Vietnam
  • Advertising/PR, TV/Media/Publishing, Banking
  • Paris, France | 1 connection
  • School:
   • ISG (Institut Superieur de Gestion), France
 • Thu Thủy Đỗ's picture
  • Thu Thủy Đỗ

  • Management Supervisor at Admicro - Vietnam Communications Corporation
  • Internet/Online Media
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
 • Thu Thuy Tran's picture
  • Thu Thuy Tran

  • Interviewer (questionnaire) at Institute for Family and Gender Studies (IFGS)
  • Banking
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Banking Academy (Hanoi, Vietnam), Vietnam
 • Thu Thuy Bui's picture
  • Thu Thuy Bui

  • Process Engineer at Vestergaard Frandsen SA
  • Electrical/Electronics/Components, Industrial/Consumer Manufacturing
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
 • pham thu thuy's picture
  • pham thu thuy

  • Logistics Manager at Lotus J.V Company
  • Freight/Logistics, Warehouse
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 4 connections
  • Past:
   • Cost controller at MSC Vietnam Co Ltd
   • Customer Services at On time World Wide Logistics Company
  • School:
   • VIETNAM MARITIME UNIVERSITY, Vietnam
 • Thuy Dang Thu's picture
  • Thuy Dang Thu

  • Manager of Trade Finance Department at Petrolimex Commercial Joint-stock Bank (PG Bank)
  • Banking
  • Ha Noi, Vietnam | 1 connection
  • School:
   • University of Notre Dame, Belgium, Vietnam
 • thuy pham thu's picture
  • thuy pham thu

  • Executive at VIB - Vietnam International Bank
  • Customer Service, Marketing, Sales
  • Banking
  • Hanoi, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Hanoi university, Vietnam
 • Thu Thuy Le's picture
  • Thu Thuy Le

  • Branch Manager at ANZ BANK HA NOI
  • Customer Service, Accounting/Finance, Sales
  • Banking, Finance/Investment, Insurance
  • Ha Noi, Vietnam | 1 connection
  • Past:
   • RELATIONSHIP MANAGER at ANZ Bank Hanoi
   • RELATIONSHIP OFFICER at ANZ Bank Hanoi
  • School:
   • Hanoi Open University, Hanoi, Vietnam
 • THỦY NGỌC THU's picture
  • THỦY NGỌC THU

  • Giám đốc at Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Sao Vàng
  • Banking, Finance/Investment, Accounting/Auditing
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • Past:
   • Trưởng Phòng Chính sách và Phát triển sàn phẩm at Ngan Hang TMCP Phat Trien Nha HCM (HDBank)
   • Giám đốc Chi nhánh Long của Vietbank at Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
   • Phó Trưởng Phòng Phân tích và Quản lý tín dụng của Vietbank at Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
   • Giám đốc đầu tư (Trưởng Phòng Đầu tư) at Ngan hang TMCP Sai Gon - SCB
   • Trưởng phòng Tín dụng tại Chi nhánh Gia Định at Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam
   • Phó trưởng phòng/Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ/Cán bộ tín dụng của Phòng tín dụng at So Giao dich II - Ngan hang dau tu va phat trien Viet Nam ( BIDV)
  • School:
   • Bo tai chinh, Vietnam
   • Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) - Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Vietnam
   • Đại học kinh tế tp HCM, Vietnam
   • Đại học kinh tế tp HCM, Vietnam
 • Thuy Dang Thu's picture
  • Thuy Dang Thu

  • Manager of Trade Finance Department at Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank
  • Banking
  • Ha Noi, Vietnam | 1 connection
  • School:
   • Notre Dame de la Mur, Belgium, Vietnam
 • Thu Thủy Hứa's picture
  • Thu Thủy Hứa

  • Marketing Executive at VEBA GROUP
  • Advertising/PR
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • Past:
   • Marketing Executive at BBC english center
  • School:
   • Foreign Trade University, Vietnam
 • thu thuy Mai's picture
  • thu thuy Mai

  • Admin at CMC Telecom Infrastructure Corp - CMCTI
  • Human Resources
  • Internet/Online Media
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
 • Thu Thuy Pham's picture
  • Thu Thuy Pham

  • Sales
  • Retail/Wholesale/Distributor
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
 • Phan Thu Thuy's picture
  • Phan Thu Thuy

  • Human Resources
  • TV/Media/Publishing
  • Ha Noi, Vietnam | 0 connections
  • School:
 • THU THUY HA's picture
  • THU THUY HA

  • Marketing executive at PTSC
  • Other, Marketing
  • Advertising/PR, TV/Media/Publishing
  • Ho Chi Minh, Vietnam | 0 connections
  • School:
   • Bolton University in association with Banking University HCMC, Vietnam

Pages

hZWXn5tglW6WlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...