Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnplkl2qXmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

- Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen's picture

- Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen

Cung cấp màng co POF, PVC, màng skin pack, máy khò, máy bọc màng co at Bao Bì Công Nghiệp Hưng Thịnh
Ho Chi Minh (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about - Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen

 • See who you and - Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen know in common
 • Follow - Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen's online activities
 • Contact - Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this - Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen? View more »

Overview

 • Current:
  Cung cấp màng co POF, PVC, màng skin pack, máy khò, máy bọc màng co at Bao Bì Công Nghiệp Hưng Thịnh
 • Past:
  • Hung Thinh at Màng co POF
 • Education:
  • NSC
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Sales
 • Industries:
  Mechanical
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Cung cấp màng co POF, PVC, màng skin pack, máy khò, máy bọc màng co

  Bao Bì Công Nghiệp Hưng Thịnh
  January 2012 - Present (11 years 7 months)
 • Hung Thinh

  Màng co POF
  April 2007 - Present (16 years 5 months)

Education

 • NSC

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:
  Bán màng co nhiệt POF, PVC hàng có sẵn tại kho
  ✅ Màng co POF, PVC dạng cuộn, dạng túi cắt theo kích thước sản phẩm.
  ✅Gia công đóng gói theo yêu cầu.
  ✅ Máy khò, máy bọc màng co
  ALO ALO: 0972 998 132 hỗ trợ tư vấn và bán hàng.

Personal Information

View - Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen's full profile to...

 • See who you and - Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen know in common
 • Follow - Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen's online activities
 • Contact - Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen directly

VIEW FULL PROFILE

Not this - Mang Co Cong Nghiep Thuy Nguyen? View more »

hZWYnplkl2qXmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...