Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpgmm6dlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đàm Văn Hưởng's picture

Đàm Văn Hưởng

Quản lý kho
Binh Duong (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đàm Văn Hưởng

 • See who you and Đàm Văn Hưởng know in common
 • Follow Đàm Văn Hưởng's online activities
 • Contact Đàm Văn Hưởng directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đàm Văn Hưởng? View more »

Overview

 • Current:
  Warehouse Supervisor at Công ty TNHH Henkel Vietnam
 • Education:
  • Đại Học Bình Duong

Summary

 • Job Function:
  Purchasing/Supply Chain
 • Industries:
  Warehouse
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Warehouse Supervisor

  Công ty TNHH Henkel Vietnam
  November 2009 - February 2015 (5 years 4 months)

Education

 • Đại Học Bình Duong

Personal Information

View Đàm Văn Hưởng's full profile to...

 • See who you and Đàm Văn Hưởng know in common
 • Follow Đàm Văn Hưởng's online activities
 • Contact Đàm Văn Hưởng directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đàm Văn Hưởng? View more »

hZWXnJpgmm6dlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...