Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxpmWuYk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đăng Trần's picture

Đăng Trần

a at Khai Tâm ADV
Da Nang (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Đăng Trần

 • See who you and Đăng Trần know in common
 • Follow Đăng Trần's online activities
 • Contact Đăng Trần directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đăng Trần? View more »

Overview

 • Current:
  a at Khai Tâm ADV
 • Education:
  • Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Human Resources
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Director

Experience

 • a

  Khai Tâm ADV
  April 2013 - Present (8 years 10 months)

Education

 • Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (Vietnam)

Personal Information

View Đăng Trần's full profile to...

 • See who you and Đăng Trần know in common
 • Follow Đăng Trần's online activities
 • Contact Đăng Trần directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đăng Trần? View more »

hZWYmZxpmWuYk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...