Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJdpkW-Uk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Anh Trinh's picture

Anh Trinh

Sale at Công ty cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Anh Trinh

 • See who you and Anh Trinh know in common
 • Follow Anh Trinh's online activities
 • Contact Anh Trinh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Anh Trinh? View more »

Overview

 • Current:
  Chuyên kinh doanh máy bơm chính hãng at Số 10 Lô B5 KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
 • Past:
  • Kinh doanh at Công ty cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng
 • Education:
  • Dai hoc Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Sales
 • Industries:
  High Technology
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Chuyên kinh doanh máy bơm chính hãng

  Số 10 Lô B5 KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
  January 2010 - Present (9 years 8 months)
 • Kinh doanh

  Công ty cổ phần Máy và Thiết bị Lạc Hồng
  January 2010 - Present (9 years 8 months)

Education

 • Dai hoc Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi (Vietnam)

Additional Information

Personal Information

View Anh Trinh's full profile to...

 • See who you and Anh Trinh know in common
 • Follow Anh Trinh's online activities
 • Contact Anh Trinh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Anh Trinh? View more »

hZWXnJdpkW-Uk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...