Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VlknCZmpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đào Dương's picture

Đào Dương

Cộng tác viên at Arena/ Vietnam Supply Chain Council
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đào Dương

 • See who you and Đào Dương know in common
 • Follow Đào Dương's online activities
 • Contact Đào Dương directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đào Dương? View more »

Overview

 • Current:
  Cộng tác viên at Arena/ Vietnam Supply Chain Council

Summary

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Telecommunications, Finance/Investment, Education/Training
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Cộng tác viên

  Arena/ Vietnam Supply Chain Council
  September 2014 - October 2014 (1 month)

Personal Information

View Đào Dương's full profile to...

 • See who you and Đào Dương know in common
 • Follow Đào Dương's online activities
 • Contact Đào Dương directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đào Dương? View more »

hZWYl5VlknCZmpWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...