Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnppklG6Xk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng's picture

Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng

Bác sĩ at http://bsnguyenphuonghong.com/
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng

 • See who you and Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng know in common
 • Follow Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng's online activities
 • Contact Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng? View more »

Overview

 • Current:
  Bác sĩ at http://bsnguyenphuonghong.com/
 • Education:
  • Đại học Y Hà Nội, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Management
 • Industries:
  Health/Medical Care
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Bác sĩ

  http://bsnguyenphuonghong.com/
  November 2000 - Present (19 years 9 months)

Education

 • Đại học Y Hà Nội (Vietnam)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Tiến sĩ – Bác sỹ Cao cấp- Thầy thuốc ưu tú chuyên khoa Nam học – Tiết niệu Nguyễn Phương Hồng.
  Giám đốc Trung tâm nam học và phó khoa Tiết niệu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Nguyên phó Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, nguyên Ủy viên thường vụ Hội Tiết niệu -Thận học Việt Nam, hiện là Phó chủ tịch Hội Tiết niệu- Thận học miền Bắc.

View Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng's full profile to...

 • See who you and Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng know in common
 • Follow Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng's online activities
 • Contact Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Bác sĩ Nguyễn Phương Hồng? View more »

hZWXnppklG6Xk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...