Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRkl3KVmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Bất Động Sản DANKO GROUP's picture

Bất Động Sản DANKO GROUP

tpkd at danko group
Thai Nguyen (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Bất Động Sản DANKO GROUP

 • See who you and Bất Động Sản DANKO GROUP know in common
 • Follow Bất Động Sản DANKO GROUP's online activities
 • Contact Bất Động Sản DANKO GROUP directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Bất Động Sản DANKO GROUP? View more »

Overview

 • Current:
  trưởng phòng kinh doanh at danko group
 • Education:
  • Đại Học Công Nghiệp

Summary

 • Job Function:
  Management
 • Industries:
  Architecture/Interior Design
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • trưởng phòng kinh doanh

  danko group
  September 2019 - Present (3 years)

Education

 • Đại Học Công Nghiệp

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:

Personal Information

 • Hobbies and Interests:

  Danko Group, công ty cổ phần tập đoàn Danko Group chủ đầu tư các dự án bất động sản lớn như: Danko City, Danko Avenue, Danko Vĩnh Yên
  Nguyễn Bách Khoa- PKD
  Phone: 0961 39 8882
  Mail: KhoaNB@nguyenbachkhoa.com
  Address: Số 1, Tổ 3, P. Chùa Hang, Tp. Thái Nguyên

View Bất Động Sản DANKO GROUP's full profile to...

 • See who you and Bất Động Sản DANKO GROUP know in common
 • Follow Bất Động Sản DANKO GROUP's online activities
 • Contact Bất Động Sản DANKO GROUP directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Bất Động Sản DANKO GROUP? View more »

hZWYnJRkl3KVmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...