Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5plkXGalJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Biển Phúc's picture

Biển Phúc

at Da Nang, Vietnam
Da Nang (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Biển Phúc

 • See who you and Biển Phúc know in common
 • Follow Biển Phúc's online activities
 • Contact Biển Phúc directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Biển Phúc? View more »

Overview

 • Current:
  at Da Nang, Vietnam
 • Education:
  • THPT Huynh Ngoc Hue
  • ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Production/Process/R&D
 • Industries:
  Electrical/Electronics/Components

Experience

 • Da Nang, Vietnam

Education

 • THPT Huynh Ngoc Hue

 • ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Personal Information

View Biển Phúc's full profile to...

 • See who you and Biển Phúc know in common
 • Follow Biển Phúc's online activities
 • Contact Biển Phúc directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Biển Phúc? View more »

hZWXn5plkXGalJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...