Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tjk2mal5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Bùi Thị Hiệp's picture

Bùi Thị Hiệp

Chuyên viên
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Bùi Thị Hiệp

 • See who you and Bùi Thị Hiệp know in common
 • Follow Bùi Thị Hiệp's online activities
 • Contact Bùi Thị Hiệp directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Bùi Thị Hiệp? View more »

Overview

 • Current:
  Staff at Ngân hàng NCB
 • Education:
  • Dai hoc Bach Khoa Ha Noi va Dai hoc Quoc Gia Ha Noi

Summary

 • Job Function:
  Legal
 • Industries:
  Legal/Marketing Research/Consulting
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Staff

  Ngân hàng NCB
  May 2014 - Present (6 years 5 months)

Education

 • Dai hoc Bach Khoa Ha Noi va Dai hoc Quoc Gia Ha Noi

Personal Information

View Bùi Thị Hiệp's full profile to...

 • See who you and Bùi Thị Hiệp know in common
 • Follow Bùi Thị Hiệp's online activities
 • Contact Bùi Thị Hiệp directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Bùi Thị Hiệp? View more »

hZWXn5tjk2mal5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...