Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhil3GalpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Bùi Thị Linh Nhâm's picture

Bùi Thị Linh Nhâm

Gửi hồ sơ vị trí kế toán tài sản cố định
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Bùi Thị Linh Nhâm

 • See who you and Bùi Thị Linh Nhâm know in common
 • Follow Bùi Thị Linh Nhâm's online activities
 • Contact Bùi Thị Linh Nhâm directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Bùi Thị Linh Nhâm? View more »

Overview

 • Current:
  Nhân viên kế toán at Cty ACOM
 • Education:
  • ĐH Kinh tế Quốc Dân HN

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Accounting/Auditing
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Nhân viên kế toán

  Cty ACOM
  January 2010 - Present (11 years 8 months)

Education

 • ĐH Kinh tế Quốc Dân HN

Personal Information

View Bùi Thị Linh Nhâm's full profile to...

 • See who you and Bùi Thị Linh Nhâm know in common
 • Follow Bùi Thị Linh Nhâm's online activities
 • Contact Bùi Thị Linh Nhâm directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Bùi Thị Linh Nhâm? View more »

hZWYmJhil3GalpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...