Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJlhmXCXk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Cơ Nguyễn's picture

Cơ Nguyễn

nhân viên at Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC
Binh Dinh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Cơ Nguyễn

 • See who you and Cơ Nguyễn know in common
 • Follow Cơ Nguyễn's online activities
 • Contact Cơ Nguyễn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Cơ Nguyễn? View more »

Overview

 • Current:
  nhân viên at Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC
 • Education:
  • THPT Nguyễn Du - Hoài Nhơn - Bình Định

Summary

 • Job Function:
  Sales
 • Industries:
  Pharmaceutical/Biotech
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • nhân viên

  Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OPC
  May 2014 - Present (8 years 7 months)

Education

 • THPT Nguyễn Du - Hoài Nhơn - Bình Định

Personal Information

View Cơ Nguyễn's full profile to...

 • See who you and Cơ Nguyễn know in common
 • Follow Cơ Nguyễn's online activities
 • Contact Cơ Nguyễn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Cơ Nguyễn? View more »

hZWYnJlhmXCXk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...