Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplpl22Wk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Chiến Nguyễn's picture

Chiến Nguyễn

Không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Chiến Nguyễn

 • See who you and Chiến Nguyễn know in common
 • Follow Chiến Nguyễn's online activities
 • Contact Chiến Nguyễn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Chiến Nguyễn? View more »

Overview

 • Current:
  Business Support Executive at Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
 • Education:
  • Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội, Vietnam

Summary

Hỗ trợ công tác điều hành hoạt động kinh doanh xe tại 28 Tỉnh (34 Đại Lý phân phối xe Tải-Bus Thaco tại Miền Bắc):
1. Quản lý thị trường, thị phần, thông tin đối thủ cạnh tranh
2. Quản lý hoạt động đặt hàng, bán hàng và xe trưng bày của Đại lý.
3. Hỗ trợ Đại lý trong công tác định biên, đánh giá chất lượng nhân sự tại Đại lý.
4. Hỗ trợ Đại lý trong hoạt động Marketing

 • Job Function:
  Management, Marketing, Sales
 • Industries:
  Automotive/Auto Components
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Business Support Executive

  Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
  November 2014 - Present (5 years 6 months)

Education

 • Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội (Vietnam)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Tìm hiểu các lĩnh vực kinh doanh, tâm lý con người, đọc sách, chơi thể thao, tham gia các hoạt động tập thể

View Chiến Nguyễn's full profile to...

 • See who you and Chiến Nguyễn know in common
 • Follow Chiến Nguyễn's online activities
 • Contact Chiến Nguyễn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Chiến Nguyễn? View more »

hZWXnplpl22Wk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...