Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tjl2qdnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh's picture

nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh

Nhân viên thiết kế tiểu cảnh non bộ at Công Ty Thi Công Và Thiết Kế Tiểu Cảnh Non Bộ
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh

 • See who you and nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh know in common
 • Follow nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh's online activities
 • Contact nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh? View more »

Overview

Summary

 • Job Function:

Experience

 • Nhân viên thiết kế tiểu cảnh non bộ

  Công Ty Thi Công Và Thiết Kế Tiểu Cảnh Non Bộ
  February 2010 - Present (10 years 8 months)

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phân phối hòn non bộ, tiểu cảnh sân vườn, tiểu cảnh mini, non bộ mini chế tác và thiết kế hoàn thiện hòn non bộ, tiểu cảnh to, tiểu cảnh sân vườn nổi tiếng hiện nay.

View nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh's full profile to...

 • See who you and nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh know in common
 • Follow nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh's online activities
 • Contact nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this nonbo Thi Công Và Thiết Kế Non Bộ, Tiểu Cảnh? View more »

hZWXn5tjl2qdnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...