Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dhk2uZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse's picture

Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse

Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà đẹp Vinahouse
Dong Nai (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse

 • See who you and Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse know in common
 • Follow Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse's online activities
 • Contact Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse? View more »

Summary

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Education

 • Công ty xây dựng số 4

Additional Information

 • Groups and Associations:
  Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà đẹp Vinahouse
  Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Vinahouse là công ty nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công xây dựng. Công ty chuyên tư vấn thiết kế biệt thự, villa, nhà phố, nhà cấp 4, quán cafe, nhà hàng, khách sạn… với những mẫu nhà đẹp đã được thi công xây dựng rải khắp các tỉnh trên toàn quốc Việt Nam.
  Địa chỉ: Số 79 ,Nguyễn Khuyến,P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
  Phone: 0917799577
  Email: vinahouse2012@gmail.com
  Tags: #nhadepvinahouse #thietkebietthu #thietkekientruc #thietkenoithat #thicongtrongoi #bietthudep #maunhadep
  Website: https://nhadepvinahouse.com/
  Google Site: https://sites.google.com/view/nhadepvinahouse/nhadepvinahouse
 • Honors and Awards:
  Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà đẹp Vinahouse
  Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Vinahouse là công ty nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công xây dựng. Công ty chuyên tư vấn thiết kế biệt thự, villa, nhà phố, nhà cấp 4, quán cafe, nhà hàng, khách sạn… với những mẫu nhà đẹp đã được thi công xây dựng rải khắp các tỉnh trên toàn quốc Việt Nam.
  Địa chỉ: Số 79 ,Nguyễn Khuyến,P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
  Phone: 0917799577
  Email: vinahouse2012@gmail.com
  Tags: #nhadepvinahouse #thietkebietthu #thietkekientruc #thietkenoithat #thicongtrongoi #bietthudep #maunhadep
  Website: https://nhadepvinahouse.com/
  Google Site: https://sites.google.com/view/nhadepvinahouse/nhadepvinahouse

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà đẹp Vinahouse
  Công ty TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Vinahouse là công ty nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công xây dựng. Công ty chuyên tư vấn thiết kế biệt thự, villa, nhà phố, nhà cấp 4, quán cafe, nhà hàng, khách sạn… với những mẫu nhà đẹp đã được thi công xây dựng rải khắp các tỉnh trên toàn quốc Việt Nam.
  Địa chỉ: Số 79 ,Nguyễn Khuyến,P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai
  Phone: 0917799577
  Email: vinahouse2012@gmail.com
  Tags: #nhadepvinahouse #thietkebietthu #thietkekientruc #thietkenoithat #thicongtrongoi #bietthudep #maunhadep
  Website: https://nhadepvinahouse.com/
  Google Site: https://sites.google.com/view/nhadepvinahouse/nhadepvinahouse

View Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse's full profile to...

 • See who you and Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse know in common
 • Follow Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse's online activities
 • Contact Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Công ty tư vấn thiết kế xây dựng nhà Vinahouse? View more »

hZWYm5dhk2uZlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...