Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlpZglHGZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Dong Chan Nguyen's picture

Dong Chan Nguyen

Oriental medicine Doctor at Dong Y Chan Nguyen
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Dong Chan Nguyen

 • See who you and Dong Chan Nguyen know in common
 • Follow Dong Chan Nguyen's online activities
 • Contact Dong Chan Nguyen directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Dong Chan Nguyen? View more »

Overview

 • Current:
  Oriental medicine Doctor at Dong Y Chan Nguyen

Summary

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Oriental medicine Doctor

  Dong Y Chan Nguyen
  July 1988 - Present (35 years 11 months)

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Trung Tâm Da Liễu Đông Y Chân Nguyên chuyên khoa điều trị các chứng bệnh viêm da cơ địa, vảy nến, á sừng, tổ đỉa… và các chứng bệnh da liễu khác bằng phương pháp Đông y, hiệu quả cao, an toàn không tái phát
  https://channguyen.vn/

View Dong Chan Nguyen's full profile to...

 • See who you and Dong Chan Nguyen know in common
 • Follow Dong Chan Nguyen's online activities
 • Contact Dong Chan Nguyen directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Dong Chan Nguyen? View more »

hZWZlpZglHGZl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...