Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlmlW2dl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

dong phuong's picture

dong phuong

Nhân viên at Công ty TNHH Kinh doanh Thương Mại Hải Linh
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about dong phuong

 • See who you and dong phuong know in common
 • Follow dong phuong's online activities
 • Contact dong phuong directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this dong phuong? View more »

Overview

 • Current:
  Nhân viên at Công ty TNHH Kinh Doanh Thương mại Hải Linh
 • Past:
  • Nhân viên at Công ty TNHH Kinh Doanh Thương mại Hải Linh
 • Education:
  • Đại học Ngoại Thương; Đại học Khoa Học và Xã Hội Nhân Văn Hà Nội, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Nhân viên

  Công ty TNHH Kinh Doanh Thương mại Hải Linh
  February 2016 - Present (7 years 1 month)
 • Nhân viên

  Công ty TNHH Kinh Doanh Thương mại Hải Linh
  February 2016 - Present (7 years 1 month)

Education

 • Đại học Ngoại Thương; Đại học Khoa Học và Xã Hội Nhân Văn Hà Nội (Vietnam)

Additional Information

 • Groups and Associations:
  https://showroominax.vn/
 • Honors and Awards:
  https://showroominax.vn/

Personal Information

View dong phuong's full profile to...

 • See who you and dong phuong know in common
 • Follow dong phuong's online activities
 • Contact dong phuong directly

VIEW FULL PROFILE

Not this dong phuong? View more »

hZWYnZlmlW2dl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...