Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pomXKblpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Dung Dang Thi Ngoc's picture

Dung Dang Thi Ngoc

Trưởng nhóm DVKH
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Dung Dang Thi Ngoc

 • See who you and Dung Dang Thi Ngoc know in common
 • Follow Dung Dang Thi Ngoc's online activities
 • Contact Dung Dang Thi Ngoc directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Dung Dang Thi Ngoc? View more »

Overview

 • Current:
  Trưởng nhóm DVKH Doanh Nghiệp at MobiFone Service Company
 • Past:
  • Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng at CTY Cổ Phần Công Nghiệp KIM BÌNH
  • Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng at CTY TNHH XNK Viễn Thông A
 • Education:
  • ĐH Tài Chính Marketing, Vietnam

Summary

Thuyết phục và đàm phán.
Cầu toàn trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Chịu được áp lực cao trong công việc.

 • Job Function:
  Customer Service
 • Industries:
  Telecommunications
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Trưởng nhóm DVKH Doanh Nghiệp

  MobiFone Service Company
  July 2013 - September 2018 (5 years 3 months)
 • Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng

  CTY Cổ Phần Công Nghiệp KIM BÌNH
  October 2010 - January 2013 (2 years 3 months)
 • Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng

  CTY TNHH XNK Viễn Thông A
  July 2009 - November 2012 (3 years 5 months)

Education

 • ĐH Tài Chính Marketing (Vietnam)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  "Tôi mong muốn được tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc, được phát triển, thăng tiến, phấn đấu và cống hiến trong nghề nghiệp, cũng như luôn sẵn sàng học hỏi thêm những điều chưa biết".

View Dung Dang Thi Ngoc's full profile to...

 • See who you and Dung Dang Thi Ngoc know in common
 • Follow Dung Dang Thi Ngoc's online activities
 • Contact Dung Dang Thi Ngoc directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Dung Dang Thi Ngoc? View more »

hZWXn5pomXKblpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...