Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlilm2YlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Dũng Phạm Trung's picture

Dũng Phạm Trung

nhân viên môi giới at Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Dũng Phạm Trung

 • See who you and Dũng Phạm Trung know in common
 • Follow Dũng Phạm Trung's online activities
 • Contact Dũng Phạm Trung directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Dũng Phạm Trung? View more »

Overview

 • Current:
  nhân viên môi giới at Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
 • Education:
  • NEU

Summary

 • Job Function:
  Sales
 • Industries:
  Finance/Investment
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • nhân viên môi giới

  Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt
  June 2016 - Present (6 years 9 months)

Education

 • NEU

Personal Information

View Dũng Phạm Trung's full profile to...

 • See who you and Dũng Phạm Trung know in common
 • Follow Dũng Phạm Trung's online activities
 • Contact Dũng Phạm Trung directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Dũng Phạm Trung? View more »

hZWYnZlilm2YlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...