Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5ppk2mWm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hà Thanh's picture

Hà Thanh

Quản lý bán hàng at COMIT
Ha Noi (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Hà Thanh

 • See who you and Hà Thanh know in common
 • Follow Hà Thanh's online activities
 • Contact Hà Thanh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hà Thanh? View more »

Overview

 • Current:
  Quản lý bán hàng at COMIT
 • Education:
  • Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Quản lý bán hàng

  COMIT
  May 2011 - Present (9 years 5 months)

Education

 • Đại học Công Nghiệp Hà Nội (Vietnam)

Personal Information

View Hà Thanh's full profile to...

 • See who you and Hà Thanh know in common
 • Follow Hà Thanh's online activities
 • Contact Hà Thanh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hà Thanh? View more »

hZWXn5ppk2mWm5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...