Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplomHCYl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hà Nguyệt's picture

Hà Nguyệt

Accountant
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hà Nguyệt

 • See who you and Hà Nguyệt know in common
 • Follow Hà Nguyệt's online activities
 • Contact Hà Nguyệt directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hà Nguyệt? View more »

Overview

 • Current:
  acountant at Cty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn SJC
 • Education:
  • Economical University of HCMC

Summary

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Accounting/Auditing
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • acountant

  Cty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn SJC
  April 2009 - Present (11 years 2 months)

Education

 • Economical University of HCMC

Personal Information

View Hà Nguyệt's full profile to...

 • See who you and Hà Nguyệt know in common
 • Follow Hà Nguyệt's online activities
 • Contact Hà Nguyệt directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hà Nguyệt? View more »

hZWXnplomHCYl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...