Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRkmGyclJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

hà hương's picture

hà hương

waitress at student
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about hà hương

 • See who you and hà hương know in common
 • Follow hà hương's online activities
 • Contact hà hương directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this hà hương? View more »

Overview

 • Current:
  waitress at student
 • Education:
  • Đại học Lao Động Xã Hôị - TPHCM, Vietnam

Summary

 • Job Function:
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • waitress

  student
  November 2014 - Present (7 years 11 months)

Education

 • Đại học Lao Động Xã Hôị - TPHCM (Vietnam)

Personal Information

View hà hương's full profile to...

 • See who you and hà hương know in common
 • Follow hà hương's online activities
 • Contact hà hương directly

VIEW FULL PROFILE

Not this hà hương? View more »

hZWYnJRkmGyclJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...