Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxlknCcl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

TripleA Solution's picture

TripleA Solution

nhân viên
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about TripleA Solution

 • See who you and TripleA Solution know in common
 • Follow TripleA Solution's online activities
 • Contact TripleA Solution directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this TripleA Solution? View more »

Overview

 • Education:
  • TRIPLE A SOLUTION

Summary

 • Job Function:
  Design, Marketing, Other
 • Industries:
  Arts/Design, Architecture/Interior Design
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Education

 • TRIPLE A SOLUTION

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  TRIPLE A SOLUTION ra đời với mục tiêu đem lại giải pháp giúp các khách hàng đang gặp khó khăn, muốn giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn nhất, tối ưu hoá chi phí nhưng vẫn mang lại hiệu quả.

View TripleA Solution's full profile to...

 • See who you and TripleA Solution know in common
 • Follow TripleA Solution's online activities
 • Contact TripleA Solution directly

VIEW FULL PROFILE

Not this TripleA Solution? View more »

hZWYmZxlknCcl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...