Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlolHKUnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hiệp Trần's picture

Hiệp Trần

CTV at New Focus
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hiệp Trần

 • See who you and Hiệp Trần know in common
 • Follow Hiệp Trần's online activities
 • Contact Hiệp Trần directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hiệp Trần? View more »

Overview

 • Current:
  CTV at New Focus
 • Education:
  • Van Lang University (VLU) - Đại học Văn Lang
  • THPT Võ Thị Sáu

Summary

là người luôn mang những hoài niệm của quá khứ ...

 • Job Function:
 • Industries:
  Advertising/PR, Entertainment
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • CTV

  New Focus
  October 2013 - November 2013 (1 month)

Education

 • Van Lang University (VLU) - Đại học Văn Lang

 • THPT Võ Thị Sáu

Personal Information

View Hiệp Trần's full profile to...

 • See who you and Hiệp Trần know in common
 • Follow Hiệp Trần's online activities
 • Contact Hiệp Trần directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hiệp Trần? View more »

hZWYnZlolHKUnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...