Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dklmqWm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hồ Phương Nhị's picture

Hồ Phương Nhị

Đội trưởng kiểm soát dịch hại & ngành khử trùng
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hồ Phương Nhị

 • See who you and Hồ Phương Nhị know in common
 • Follow Hồ Phương Nhị's online activities
 • Contact Hồ Phương Nhị directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hồ Phương Nhị? View more »

Overview

 • Current:
  Đội trưởng kiểm soát dịch hại & ngành khử trùng at Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam (VFC)
 • Past:
  • Nhân viên kỹ thuật at Trung tâm quan trắc môi trường (CEM)
 • Education:
  • Đại Học Sài Gòn

Summary

 • Job Function:
  Customer Service, QA/QC
 • Industries:
  Environment/Waste Services, Agriculture/Forestry
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Đội trưởng kiểm soát dịch hại & ngành khử trùng

  Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam (VFC)
  October 2015 - Present (6 years 9 months)
 • Nhân viên kỹ thuật

  Trung tâm quan trắc môi trường (CEM)
  March 2013 - October 2015 (2 years 7 months)

Education

 • Đại Học Sài Gòn

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Cầu lông, đá banh

View Hồ Phương Nhị's full profile to...

 • See who you and Hồ Phương Nhị know in common
 • Follow Hồ Phương Nhị's online activities
 • Contact Hồ Phương Nhị directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hồ Phương Nhị? View more »

hZWYm5dklmqWm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...