Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpVkmXGXlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hoàng Duy Cao's picture

Hoàng Duy Cao

Phó phòng KHCN at Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hoàng Duy Cao

 • See who you and Hoàng Duy Cao know in common
 • Follow Hoàng Duy Cao's online activities
 • Contact Hoàng Duy Cao directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hoàng Duy Cao? View more »

Overview

 • Current:
  Phó phòng KHCN at Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Education:
  • Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh

Summary

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Banking, Advertising/PR, Internet/Online Media
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Phó phòng KHCN

  Ngân hàng TMCP Quân Đội
  May 2012 - Present (8 years 7 months)

Education

 • Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh

Training/Certificate

 • MiniMBA

 • Đại lý bảo hiểm

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  -Vui vẻ, thân thiện , có khả năng hòa
  nhập vào môi trường xung quanh một
  cách nhanh chóng .Biết lắng nghe, chia
  sẽ và có thể tư vấn thuyết phục người
  khác theo một định hướng nhất định
  - Có khả năng tìm kiếm và nghiên cứu
  thông tin một cách độc lập,sử dụng
  thành thạo Internet và các công cụ
  truyền thông và tìm kiếm.
  - Có phong cách làm việc chuyên
  nghiệp trung thực, nhanh nhẹn, đúng
  giờ.
  - Khả năng tổng hợp, tổ chức và phân
  tích thông tin tốt .Lên kế hoạch rõ ràng
  cho mỗi mục tiêu.
  - Kỹ năng lãnh đạo, tư duy và quản trị
  nguồn nhân lực.
  - Giao lưu thể thao, văn nghệ là một lợi
  thế.

View Hoàng Duy Cao's full profile to...

 • See who you and Hoàng Duy Cao know in common
 • Follow Hoàng Duy Cao's online activities
 • Contact Hoàng Duy Cao directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hoàng Duy Cao? View more »

hZWYlpVkmXGXlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...