Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pnmmucmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hoàng Long Phạm's picture

Hoàng Long Phạm

Phạm Hoàng Long Founder tại Dogily Petshop at Dogily Petshop
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hoàng Long Phạm

 • See who you and Hoàng Long Phạm know in common
 • Follow Hoàng Long Phạm's online activities
 • Contact Hoàng Long Phạm directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hoàng Long Phạm? View more »

Overview

 • Current:
  Phạm Hoàng Long Founder tại Dogily Petshop at Dogily Petshop
 • Education:
  • Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • Website:

Summary

 • Job Function:
  Marketing
 • Industries:
  Internet/Online Media
 • Job Level:
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)

Experience

 • Phạm Hoàng Long Founder tại Dogily Petshop

  Dogily Petshop
  January 2019 - Present (1 year 7 months)

Education

 • Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Tôi có sở thích về rượu đặc biệt là mèo Anh lông ngắn, mèo tai cụp, chó husky, chó corgi.

View Hoàng Long Phạm's full profile to...

 • See who you and Hoàng Long Phạm know in common
 • Follow Hoàng Long Phạm's online activities
 • Contact Hoàng Long Phạm directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hoàng Long Phạm? View more »

hZWXn5pnmmucmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...