Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5ppknKampKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hoàng Nhật Linh's picture

Hoàng Nhật Linh

phòng khám đa khoa thái bình dương at sinbad
Ho Chi Minh (Vietnam) - 9 connections

JOIN Anphabe to know more about Hoàng Nhật Linh

 • See who you and Hoàng Nhật Linh know in common
 • Follow Hoàng Nhật Linh's online activities
 • Contact Hoàng Nhật Linh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hoàng Nhật Linh? View more »

Overview

 • Current:
  phòng khám đa khoa thái bình dương at sinbad
 • Education:
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM & Dai hoc Nong LamTp HCM, Vietnam
 • Connection:
  9 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  IT/Technical
 • Industries:
  TV/Media/Publishing
 • Job Level:
  Entry Level

Experience

 • phòng khám đa khoa thái bình dương

  sinbad
  March 2005 - July 2005 (4 months)

Education

 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM & Dai hoc Nong LamTp HCM (Vietnam)

Personal Information

View Hoàng Nhật Linh's full profile to...

 • See who you and Hoàng Nhật Linh know in common
 • Follow Hoàng Nhật Linh's online activities
 • Contact Hoàng Nhật Linh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hoàng Nhật Linh? View more »

hZWXn5ppknKampKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...