Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVil2mXmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hoàng Tùng's picture

Hoàng Tùng

5 năm at Ha noi
Ha Noi (Vietnam) - 1 connections

JOIN Anphabe to know more about Hoàng Tùng

 • See who you and Hoàng Tùng know in common
 • Follow Hoàng Tùng's online activities
 • Contact Hoàng Tùng directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hoàng Tùng? View more »

Overview

 • Current:
  5 năm at Ha noi
 • Education:
  • Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội, Vietnam
 • Connection:
  1 connection(s)

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  FMCG - Household / Personal Care
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • 5 năm

  Ha noi
  June 2011 - December 2012 (1 year 6 months)

Education

 • Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội (Vietnam)

Personal Information

View Hoàng Tùng's full profile to...

 • See who you and Hoàng Tùng know in common
 • Follow Hoàng Tùng's online activities
 • Contact Hoàng Tùng directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hoàng Tùng? View more »

hZWYmJVil2mXmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...