Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJRimmqXl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

hung lƯU's picture

hung lƯU

Em hùng chuyên phụ trách xe đầu kéo mỹ freightline Cascadia
Long An (Vietnam) - 2 connections

JOIN Anphabe to know more about hung lƯU

 • See who you and hung lƯU know in common
 • Follow hung lƯU's online activities
 • Contact hung lƯU directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this hung lƯU? View more »

Overview

 • Current:
  Em hùng chuyên phụ trách xe đầu kéo mỹ freightline Cascadia mọi chi tiết xin liên hệ sdt:0976670146 hùng casca at Công ty ô tô Phú Mẫn
 • Past:
  • Hùng phụ trách xe đầu kéo mỹ freightline cascadia at công ty ô tô Phu Man
 • Connection:
  2 connection(s)

Summary

em hùng chuyên bán xe đâù kéo freightline cascadia và các dòng xe tải thùng các hãng xe danh tíên. Xin liên hệ số điện thoại: 0976670146 hùng casca

 • Job Function:
  Sales
 • Industries:
  Advertising/PR, Mechanical, Machinery/Auto trading
 • Specialities:
  Xe đầu kéo mỹ đẳng cấp freightline Cascadia đời 2014 trở lên, máy cummins, máy Detroit đầy đủ full đồ chơi
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Em hùng chuyên phụ trách xe đầu kéo mỹ freightline Cascadia mọi chi tiết xin liên hệ sdt:0976670146 hùng casca

  Công ty ô tô Phú Mẫn
  December 2019 - Present (1 year 5 months)
 • Hùng phụ trách xe đầu kéo mỹ freightline cascadia

  công ty ô tô Phu Man
  December 2019 - May 2020 (5 months)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  bán xe

View hung lƯU's full profile to...

 • See who you and hung lƯU know in common
 • Follow hung lƯU's online activities
 • Contact hung lƯU directly

VIEW FULL PROFILE

Not this hung lƯU? View more »

hZWYmJRimmqXl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...