Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZlmXKamJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Thuận Hùng Group's picture

Thuận Hùng Group

Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Thuận Hùng
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Thuận Hùng Group

 • See who you and Thuận Hùng Group know in common
 • Follow Thuận Hùng Group's online activities
 • Contact Thuận Hùng Group directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Thuận Hùng Group? View more »

Overview

 • Current:
  Quản lý at công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Thuận Hùng
 • Past:
  • Makerting at công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Thuận Hùng
 • Education:
  • Lê Hồng Phong, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Design
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Quản lý

  công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Thuận Hùng
  August 2018 - Present (3 years 2 months)

  Tôi là chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm 3 năm..

 • Makerting

  công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Thuận Hùng
  January 2018 - November 2020 (2 years 11 months)

Education

 • Lê Hồng Phong (Vietnam)

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa Ốc Thuận Hùng (Thuận Hùng Group). Chuyên phân phối và đầu tư các dự án bất động sản tại Tp.Hồ Chí Minh và Miền Nam.
  Chúng tôi, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Thuận Hùng tên viết tắt là Thuận Hùng Group, được thành lập bởi các cổ đông sáng lập có kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, pháp lý. Là một doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản, dịch vụ tư vấn pháp lý BĐS, hợp tác đầu tư và phát triển dự án.

  Tầm nhìn :

  ⇒Năm 2030: Cố gắng nằm trong 30 doanh nghiệp BĐS hàng đầu Việt Nam

  Mục tiêu :

  ⇒Năm 2024: Cố gắng trở thành nhà phát triển dự án, phân phối & tiếp thị BĐS trong TOP 10 Miền Nam.

  ⇒Năm 2028: Cố gắng trở thành một Công ty Đại chúng.

  Trọng tâm hoạt động :

  ⇒ Đầu tư phát triển dự án bất động sản;

  ⇒ Hợp tác góp vốn và các nguồn lực khác để đầu tư phát triển dự án bất động sản;

  ⇒ Tiếp thị, môi giới và phân phối các loại bất động sản;

  ⇒ Dịch vụ tư vấn pháp lý BĐS như: Xin dự án, chuyển đổi mục đich, hoàn công, tách thửa…;

  ⇒ Các hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản khác
  https://thuanhunggroup.com/

View Thuận Hùng Group's full profile to...

 • See who you and Thuận Hùng Group know in common
 • Follow Thuận Hùng Group's online activities
 • Contact Thuận Hùng Group directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Thuận Hùng Group? View more »

hZWYmZZlmXKamJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...