Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tjkm-dmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hương Minhminh's picture

Hương Minhminh

giám đốc sáng tạo
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hương Minhminh

 • See who you and Hương Minhminh know in common
 • Follow Hương Minhminh's online activities
 • Contact Hương Minhminh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hương Minhminh? View more »

Summary

 • Job Function:
  Design
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Additional Information

 • Groups and Associations:
 • Honors and Awards:
  Tổng kho máy bơm tsurumi nhật bản,. bơm chìm hố móng tsurumi KTZ, U, PU, LH, GPN.... máy bơm trục ngang CM giá chínhhãng . call : 0986.327.465

Personal Information

View Hương Minhminh's full profile to...

 • See who you and Hương Minhminh know in common
 • Follow Hương Minhminh's online activities
 • Contact Hương Minhminh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hương Minhminh? View more »

hZWXn5tjkm-dmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...