Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlil22UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Tạ Thị Huyền Thanh's picture

Tạ Thị Huyền Thanh

Tổ chức - nhân sự - hành chính at Công ty cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Tạ Thị Huyền Thanh

 • See who you and Tạ Thị Huyền Thanh know in common
 • Follow Tạ Thị Huyền Thanh's online activities
 • Contact Tạ Thị Huyền Thanh directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Tạ Thị Huyền Thanh? View more »

Overview

 • Current:
  Tổ chức - nhân sự - hành chính at Công ty cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama
 • Education:
  • Đại học Luật Hà Nội, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Human Resources
 • Industries:
  Environment/Waste Services, Tobacco/Wine & Spirit
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Tổ chức - nhân sự - hành chính

  Công ty cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama
  May 2012 - Present (10 years 11 months)

Education

 • Đại học Luật Hà Nội (Vietnam)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Đọc truyện, nghe nhạc, xem tin khoa học

View Tạ Thị Huyền Thanh's full profile to...

 • See who you and Tạ Thị Huyền Thanh know in common
 • Follow Tạ Thị Huyền Thanh's online activities
 • Contact Tạ Thị Huyền Thanh directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Tạ Thị Huyền Thanh? View more »

hZWYnZlil22UlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...