Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZZil3Gbk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Điện Lạnh Gia Tuấn's picture

Điện Lạnh Gia Tuấn

Seo điện lạnh at Công ty TNHH DVKT Cơ Điện Lạnh Gia Tuấn
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Điện Lạnh Gia Tuấn

 • See who you and Điện Lạnh Gia Tuấn know in common
 • Follow Điện Lạnh Gia Tuấn's online activities
 • Contact Điện Lạnh Gia Tuấn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Điện Lạnh Gia Tuấn? View more »

Overview

Summary

Điện Lạnh Gia Tuấn là công ty chuyên cung cấp dịch vụ sửa chữa điện lạnh như sửa chữa máy lạnh, sửa chữa máy giặt, sửa chữa tủ lạnh...tại nhà TPHCM

 • Job Function:
  Customer Service
 • Industries:
  Internet/Online Media
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • Seo điện lạnh

  Công ty TNHH DVKT Cơ Điện Lạnh Gia Tuấn
  February 2016 - Present (5 years 9 months)

Education

 • Đại học Quy Nhơn (Vietnam)

Additional Information

Personal Information

View Điện Lạnh Gia Tuấn's full profile to...

 • See who you and Điện Lạnh Gia Tuấn know in common
 • Follow Điện Lạnh Gia Tuấn's online activities
 • Contact Điện Lạnh Gia Tuấn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Điện Lạnh Gia Tuấn? View more »

hZWYmZZil3Gbk5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...