Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtlmm-XlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

ĐIện Lạnh Trung Tín's picture

ĐIện Lạnh Trung Tín

giám sát at trưởng nhóm
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about ĐIện Lạnh Trung Tín

 • See who you and ĐIện Lạnh Trung Tín know in common
 • Follow ĐIện Lạnh Trung Tín's online activities
 • Contact ĐIện Lạnh Trung Tín directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this ĐIện Lạnh Trung Tín? View more »

Overview

Summary

 • Job Function:
  Design, Human Resources, Other
 • Industries:
  Entertainment, Internet/Online Media, Electrical/Electronics/Components
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • giám sát

  trưởng nhóm
  October 2021 - Present ()

Education

 • ĐH KT Tp.HCM

Additional Information

 • Groups and Associations:
  điện lạnh trung tín
 • Honors and Awards:
  cung cấp dịch vụ sửa tủ lạnh tại nhà ở quận thủ đức, sửa tủ lạnh tại nhà ở dĩ an, sửa tủ lạnh tại nhà ở biên hòa và sửa tủ lạnh tại nhà ở quận 9

Personal Information

View ĐIện Lạnh Trung Tín's full profile to...

 • See who you and ĐIện Lạnh Trung Tín know in common
 • Follow ĐIện Lạnh Trung Tín's online activities
 • Contact ĐIện Lạnh Trung Tín directly

VIEW FULL PROFILE

Not this ĐIện Lạnh Trung Tín? View more »

hZWYmJtlmm-XlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...