Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVjmG-UnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Hoàng Giang Solar's picture

Hoàng Giang Solar

Điện mặt trời Hoàng Giang Solar at Điện Mặt Trời
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Hoàng Giang Solar

 • See who you and Hoàng Giang Solar know in common
 • Follow Hoàng Giang Solar's online activities
 • Contact Hoàng Giang Solar directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Hoàng Giang Solar? View more »

Overview

 • Current:
  Điện mặt trời Hoàng Giang Solar at Điện Mặt Trời
 • Education:
  • HUTECH
  • Nông Lâm, Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Other
 • Industries:
  Advertising/PR, Electrical/Electronics/Components
 • Job Level:
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)

Experience

 • Điện mặt trời Hoàng Giang Solar

  Điện Mặt Trời
  April 2018 - Present (3 years 2 months)

Education

 • HUTECH

 • Nông Lâm (Vietnam)

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Hoàng Giang Solar - Tổng kho cung cấp sản phẩm điện mặt trời, thiết bị điện mặt trời chính hãng chất lượng giá cạnh tranh giao hàng miễn phí tận nơi. Website https://hoanggiangsolar.com/

View Hoàng Giang Solar's full profile to...

 • See who you and Hoàng Giang Solar know in common
 • Follow Hoàng Giang Solar's online activities
 • Contact Hoàng Giang Solar directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Hoàng Giang Solar? View more »

hZWYmJVjmG-Vk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...