Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnpRhkWuWm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Lâm Tân's picture

Lâm Tân

Kế toán tổng hợp at Công Ty TNHH TM Chính Quang
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Lâm Tân

 • See who you and Lâm Tân know in common
 • Follow Lâm Tân's online activities
 • Contact Lâm Tân directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Lâm Tân? View more »

Overview

 • Current:
  Kế toán tổng hợp at Công Ty TNHH TM Chính Quang

Summary

 • Job Function:
  Accounting/Finance
 • Industries:
  Accounting/Auditing
 • Job Level:
  Experienced (Non-manager)

Experience

 • Kế toán tổng hợp

  Công Ty TNHH TM Chính Quang
  March 2016 - Present (4 years)

Personal Information

View Lâm Tân's full profile to...

 • See who you and Lâm Tân know in common
 • Follow Lâm Tân's online activities
 • Contact Lâm Tân directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Lâm Tân? View more »

hZWXnpRhkWuWm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...