Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpZnmnCZmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Van Roi Lam's picture

Van Roi Lam

Research and Development at Dai Dong Tien Corp
Ho Chi Minh (Vietnam) - 69 connections

JOIN Anphabe to know more about Van Roi Lam

 • See who you and Van Roi Lam know in common
 • Follow Van Roi Lam's online activities
 • Contact Van Roi Lam directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Van Roi Lam? View more »

Overview

 • Current:
  Research and Development at Dai Dong Tien Corp
 • Past:
  • General Diretor Assistant at Dai Dong Tien Corp
 • Education:
  • Vietnam, Vietnam
  • Vietnam, Vietnam
 • Connection:
  69 connection(s)

Summary

 • Job Function:
  Management, Production/Process/R&D
 • Industries:
  Retail/Wholesale/Distributor, Industrial/Consumer Manufacturing, Education/Training
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Research and Development

  Dai Dong Tien Corp
  April 2012 - Present (9 years 11 months)

  + Xây dung BOM và Routing
  + Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
  + Xây dựng các tiêu chuẩn cho sản phẩm.

 • General Diretor Assistant

  Dai Dong Tien Corp
  July 2003 - April 2012 (8 years 11 months)

Education

 • Vietnam (Vietnam)

  Masters , Development Economics
  2011 - 2012
 • Vietnam (Vietnam)

  Bachelors , Development Economics
  2000 - 2004

Training/Certificate

 • CEO Pro

  2008

  Cung cấp các kiến thức cần có cho một CEO Tiếp cận các kinh nghiệm quản trị của thế giới.

 • Giám sát bán hàng chuyên nghiệp

  2007

  Mô tả công việc của một giám sát bán hang Các hoạch định hệ thống kênh phân phối Quản lý nhân viên bán hàng.

 • Business Process Resstructuring, Human Resources Management System and IT Solutions Linking with Balanced Scorecard

  2007

  Hoạch định tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệp, hệ thống quản trị nguồn nhân lực và giải pháp công nghệ theo phương pháp BSC

 • Method To Improve Factory by Quanlity Management Activities Experiences of Japanese Expert

  2007

  Cải tiến hoạt động nhà máy thông qua kinh nghiệp của các chuyên gia Nhật Bản. Kiểm soát hoạt động chất lượng tại nhà máy.

Additional Information

Personal Information

 • Hobbies and Interests:
  Nghiên cứu kinh tế
  Game
  Du lịch
  Ẩm thực

View Van Roi Lam's full profile to...

 • See who you and Van Roi Lam know in common
 • Follow Van Roi Lam's online activities
 • Contact Van Roi Lam directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Van Roi Lam? View more »

hZWYmpZnmnCZmJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...