Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdglm2ZnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Lê Hoàng's picture

Lê Hoàng

Giám đốc at Công ty cổ phần quà tặng đối ngoại
Ha Noi (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Lê Hoàng

 • See who you and Lê Hoàng know in common
 • Follow Lê Hoàng's online activities
 • Contact Lê Hoàng directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Lê Hoàng? View more »

Overview

 • Current:
  Giám đốc at Công ty cổ phần quà tặng đối ngoại
 • Education:
  • Cao đẳng Công nghiệp

Summary

 • Job Function:
  Sales
 • Industries:
  Advertising/PR
 • Job Level:
  C-level (CEO, CFO, CTO, President, etc.)

Experience

 • Giám đốc

  Công ty cổ phần quà tặng đối ngoại
  September 2016 - Present (5 years 6 months)

Education

 • Cao đẳng Công nghiệp

Personal Information

View Lê Hoàng's full profile to...

 • See who you and Lê Hoàng know in common
 • Follow Lê Hoàng's online activities
 • Contact Lê Hoàng directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Lê Hoàng? View more »

hZWYmpdglm2ZnJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...