Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tikm6ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Lợi Tấn's picture

Lợi Tấn

Reporter at Công ty TNHH TM & DV Viễn Thông Thiên Tú
Can Tho (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Lợi Tấn

 • See who you and Lợi Tấn know in common
 • Follow Lợi Tấn's online activities
 • Contact Lợi Tấn directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Lợi Tấn? View more »

Overview

 • Current:
  Reporter at Công ty TNHH TM & DV Viễn Thông Thiên Tú
 • Education:
  • Hiếu Phụng
  • Hà Nội Open University

Summary

 • Job Function:
  Customer Service
 • Job Level:
  Team Leader/Supervisor

Experience

 • Reporter

  Công ty TNHH TM & DV Viễn Thông Thiên Tú
  May 2011 - May 2013 (2 years)

Education

 • Hiếu Phụng

 • Hà Nội Open University

Personal Information

View Lợi Tấn's full profile to...

 • See who you and Lợi Tấn know in common
 • Follow Lợi Tấn's online activities
 • Contact Lợi Tấn directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Lợi Tấn? View more »

hZWXn5tikm6ck5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...